TRUNG TÂM CẤY GHÉP IMPLANT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
DỊCH VỤĐƠN VỊPHÍ TÍNH (VNĐ)
Đắp mặt răng, trám răng thẩm mỹRăng700,000 VND
Trám composite xoang 4 (Sâu kẽ răng cửa và rìa cắn)Răng600,000 VND
Trám composite xoang 2 (Sâu mặt bên răng cối nhỏ và răng cối lớn)Răng800,000 - 1,000,000VND
Trám composite xoang 1 (Sâu mặt nhai)Răng600,000 VND
Trám composite xoang 3 (Sâu kẽ răng cửa, răng nanh)Răng500,000 VND
Trám composite xoang 5 (Khuyết cổ răng)Răng400,000 VND
Trám sealant phòng ngừaRăng400,000 VND
Trám răng sữaRăng300,000 VND
Trám tạm bằng EURăng100,000 VND
Về lại bảng giá