TRUNG TÂM CẤY GHÉP IMPLANT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
DỊCH VỤĐƠN VỊPHÍ TÍNH (VNĐ)
Chụp film CT Cone Beam 3D2 Hàm300,000 VND
Chụp film sọ thẳng CephaloPhim100,000 VND
Chụp film sọ nghiêng CephaloPhim100,000 VND
Chụp film toàn cảnh PanorexPhim100,000 VND
Chụp Xquang quanh răng – quanh chóp...Miễn phí
Về lại bảng giá