TRUNG TÂM CẤY GHÉP IMPLANT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
DỊCH VỤĐƠN VỊPHÍ TÍNH (VNĐ)
Rạch abcesRăng250,000 VND
Phẫu thuật nạo túi nha chu - Lật vạtRăng1,100,000 VND
Phẫu thuật nạo túi nha chu - Lật vạt1 Hàm10,000,000 VND
Phẫu thuật nạo túi nha chu - Lật vạt2 Hàm16,000,000
Nạo túi nha chuRăng300,000 VND
Cạo vôi dưới nướu, làm sạch sâu (Deep clean)1 Hàm1,500,000 VND
Cạo vôi dưới nướu, làm sạch sâu (Deep clean) - Hàm trên & hàm dưới2 Hàm3,000,000 VND
Điều trị viêm nha chu – Phẫu thuật lật vạtHàm5,500,000 VND
Cạo vôi răng sữa2 Hàm300,000 VND
Điều trị nha chu – Lấy vôi răng, đánh bóng 2 hàm – vôi nhiều2 Hàm500,000 VND
Điều trị nha chu – Lấy vôi răng, đánh bóng 2 hàm – vôi ít 2 Hàm300,000 VND
Điều trị nha chu – Lấy vôi răng, đánh bóng 2 hàm2 Hàm400,000 VND
Nẹp răng lung layRăng1,000,000 VND
Về lại bảng giá