TRUNG TÂM CẤY GHÉP IMPLANT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
DỊCH VỤĐƠN VỊPHÍ TÍNH (VNĐ)
Xét nghiệm kiểm tra sức khỏe...700,000 VND
Răng nhựa tạmRăng200,000 VND
Mài chỉnh hình dạng răngRăng200,000 VND
Gắn hạt xoàn của khách hàngLiệu trình500,000 VND
Gắn hạt xoàn nha khoaLiệu trình700,000 VND
Gắn lại cầu sứ khi BN làm ở nơi khácTrụ200,000 VND
Gắn lại răng sứ trên Implant khi BN làm ở nơi khácLần700,000 VND
Vá hàm khi BN làm ở nơi khácHàm500,000 VND
Máng hướng dẫn định vị Implant...2,000,000 VND
Sử dụng chỉ tiêu PDs...200,000 VND
Gắn lại cầu sứ bị sút - BN làm sứ tại NT...200,000 VND
Cắt chỉ - BN điều trị tại nơi khác ...50,000 VND
Về lại bảng giá