TRUNG TÂM CẤY GHÉP IMPLANT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
DỊCH VỤĐƠN VỊPHÍ TÍNH (VNĐ)
Răng sứ hợp kim TitanRăng2,800,000 VND
Răng sứ Zirconia DmaxRăng4,000,000 VND
Răng sứ Zirconia Cercon Răng6,000,000 VND
Răng toàn sứ IPS E.MaxRăng7,500,000 VND
Răng toàn sứ Cercon HTRăng8,000,000 VND
Răng sứ Lava Esthetic (3M - Mỹ)Răng12,000,000 VND
Mặt dán sứ Veneer IPS E.MaxRăng7,500,000 VND
Mặt dán sứ Veneer Lisi (GC- Nhật)Răng10,000,000 VND
Phục hồi dán CompositeRăng3,000,000 VND
Phục hồi dán EmaxRăng7,500,000 VND
Phục hồi dán LisiRăng10,000,000 VND
Răng sứ quý kimRăngTùy theo thời giá + 2,000,000 VND
Mão kim loại fulll Titan/Ni-/CrRăng3,000,000 VND
Chốt sợi, tái tạo răng 2 chânRăng1,000,000 VND
Chốt sợi, tái tạo răng 1 chânRăng800,000 VND
Cùi giả sứRăng1,500,000 VND
Cùi giả kim loạiRăng800,000 VND
Tháo chốtRăng200,000 VND
Tháo cắt cầu, mãoRăng150,000 VND
Mài chỉnh hình dạng răngRăng200,000 VND
Răng sứ tạmRăng1,500,000 VND
Răng tạm cánh dán sứRăng2,000,000 VND
Răng tạm cánh dán nhựaRăng600,000 VND
Răng tạm tháo lắpRăng300,000 VND
Về lại bảng giá