TRUNG TÂM CẤY GHÉP IMPLANT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
DỊCH VỤĐƠN VỊPHÍ TÍNH (VNĐ)
Điều trị viêm lợi trùmRăng2,000,000 VND
Tạo vạt, xử lý nhiễm trùng xoangRăng2,500,000 VND
Mài chỉnh Torus (Lồi xương)Răng600,000 VND
Cắt chópRăng2,500,000 VND
Phẫu thuật nạo nangRăng5,000,000 VND
Nhổ răng mọc lệchRăng1,500,000 VND
Nhổ răng mọc ngầm, dưRăng5,000,000 VND
Nhổ răng mọc ngầm – rất khóRăng5,000,000 VND
Nhổ răng mọc ngầm - khóRăng3,000,000 VND
Nhổ răng khôn hàm dưới mọc ngầm/lệch khóRăng3,500,000 VND
Nhổ răng khôn hàm dưới mọc ngầm/lệchRăng2,500,000 VND
Nhổ răng khôn hàm dưới lệch Răng2,000,000 VND
Nhổ răng khôn hàm dưới, lung layRăng900,000 VND
Nhổ răng khôn hàm trên mọc ngầmRăng2,000,000 VND
Nhổ răng khôn hàm trênRăng1,000,000 VND
Nhổ răng vĩnh viễn - răng sauRăng900,000 VND
Nhổ răng vĩnh viễn - Răng trướcRăng500,000 VND
Nhổ răng số 4, 5 mọc ngầm, khóRăng2,500,000 VND
Nhổ răng số 4, 5 mọc ngầmRăng2,000,000 VND
Nhổ răng số 4, 5 mọc lệch nhiềuRăng1,500,000 VND
Nhổ răng số 4, 5 mọc lệch ítRăng1,000,000 VND
Nhổ răng sữa: Bôi têRăng200,000 VND
Rạch nướu trẻ em cho răng mọcRăng300,000 VND
Phẫu thuật cắt u xương...5,000,000 VND
Nhổ răng dư - Nhẹ - Răng đã mọc trồi lênRăng500,000 VND
Nhổ răng dư - Mức 2Răng1,000,000 VND
Nhổ răng dư mọc ngầmRăng2,000,000 VND
Nhổ răng + Xử lý nhiễm trùngRăng1,000,000 VND
Phẫu thuật nang nhầy Răng2,000,000 VND
Nhổ răng sữa: Chích têRăng300,000 VND
Về lại bảng giá