Tạp chí Y khoa hàng đầu thế giới đăng tải công trình nghiên cứu khoa học của Ts,Bs Võ Văn Nhân