Trồng răng khôi phục ăn nhai cho người phụ nữ mất răng hơn 20 năm