Mỗi tuần một nhân vật: Mrs Irena và công nghệ răng sứ Veneer