[Mỗi tuần một Nhân Vật] Mrs Irena và công nghệ răng sứ Veneer