Khách hàng cấy ghép răng Implant ở nơi khác bị thất bại, đến Nhân Tâm điều trị và cái kết