KH Nguyễn Thanh Cường: Tất cả mọi người ở đây đều rất chuyên nghiệp!