Chuyển động 24h-Báo Tuổi trẻ: Lần đầu tiên tại VN: Cấy ghép răng cho người thiếu răng bẩm sinh

Chuyển động 24h-Báo Tuổi trẻ: Lần đầu tiên tại VN: Cấy ghép răng cho người thiếu răng bẩm sinh 

Việt Nam cấy ghép răng thành công cho người thiếu răng bẩm sinh

Việt Nam cấy ghép răng thành công cho người thiếu răng bẩm sinh.

Phẫu thuật dời dây thần kinh hàm dưới và cấy ghép implant

Phẫu thuật dời dây thần kinh hàm dưới và cấy ghép implant

Đột phá mới trong ngành Implant nha khoa Việt Nam - Trồng dược răng nhờ phẫu thuật dời dây thần kinh

Đột phá mới trong ngành Implant nha khoa Việt Nam - Trồng dược răng nhờ phẫu thuật dời dây thần kinh

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân - Kỹ thuật mới trong Implant nha khoa - Implant xương gò má

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân - Kỹ thuật mới trong Implant nha khoa - Implant xương gò má

Loading the next 12…

Quay về trang chủ