Phẫu thuật dời dây thần kinh hàm dưới và cấy ghép implant

Phẫu thuật dời dây thần kinh hàm dưới và cấy ghép implant

  • Phẫu thuật dời dây thần kinh hàm dưới và cấy ghép implant
  • 10 Tháng Năm 2016
  • Implant trong nha khoa

Phẫu thuật dời dây thần kinh hàm dưới và cấy ghép implant

Hotline 24/7

+84 938967858

Điện thoại

+84 938344970