Chương trình huấn luyện công ty Dio Implant. Chuyên đề: Ghép xương

 • 11 Tháng Sáu 2016
 • 488
Chương trình huấn luyện công ty Dio Implant. Chuyên đề: Ghép xương Chi tiết

Giải thưởng Nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế

 • 11 Tháng Sáu 2016
 • 448
Giải thưởng Nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế Chi tiết

Giới thiệu hệ thống CAD/CAM nha khoa (Hệ thống Cerec 2) và ứng dụng nghiên cứu In Vitro VI kẽ phục hồi xoang loại II

 • 08 Tháng Tám 2017
 • 444
Giới thiệu hệ thống CAD/CAM nha khoa (Hệ thống Cerec 2) và ứng dụng nghiên cứu In Vitro VI kẽ phục hồi xoang loại II Chi tiết

Ghép xương khối tự thân trên bệnh nhân tiêu xương ổ răng hàm trên

 • 08 Tháng Tám 2017
 • 999
Ghép xương khối tự thân trên bệnh nhân tiêu xương ổ răng hàm trên Chi tiết

Nâng xoang hàm, ghép xương và cấy ghép implant

 • 08 Tháng Tám 2017
 • 591
Nâng xoang hàm, ghép xương và cấy ghép implant Chi tiết

Cấy ghép Implant sau nâng xoang hở có ghép xương

 • 08 Tháng Tám 2017
 • 951
Cấy ghép Implant sau nâng xoang hở có ghép xương Chi tiết

Phẫu thuật dời dây thần kinh ổ răng dưới và cấy ghép implant nha khoa

 • 08 Tháng Tám 2017
 • 432
Phẫu thuật dời dây thần kinh ổ răng dưới và cấy ghép implant nha khoa Chi tiết

Cấy ghép implant ở bệnh nhân khe hở môi vòm miệng

 • 08 Tháng Tám 2017
 • 179
Cấy ghép implant ở bệnh nhân khe hở môi vòm miệng Chi tiết

Kỹ thuật ghép 2 mảnh xương vỏ mào chậu

 • 08 Tháng Tám 2017
 • 295
Kỹ thuật ghép 2 mảnh xương vỏ mào chậu Chi tiết

Nghiên cứu khoa học

 • 10 Tháng Sáu 2016
 • 442
Nghiên cứu khoa học Chi tiết

Loading the next 12…

Quay về trang chủ