Những công trình nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu & ứng dụng cấy ghép implant nha khoa là một lĩnh vực rất quan trọng, nó hỗ trợ Bác sĩ trong các thực hành lâm sàng, giúp ích trong vấn đề điều trị cho bệnh nhân. Ý thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu khoa học & ứng dụng nó để điều trị cho bệnh nhân đạt kết quả tốt nhất. Ts. Bs Võ Văn Nhân đã không ngừng nghiên cứu khoa học & ứng dụng nó để điều trị thành công cho các bệnh nhân trong các trường hợp phức tạp do mất răng lâu ngày, tiêu xương trầm trọng, tiêu xương gần lộ thần kinh, bệnh nhân bị dị tật khe hở môi vòm miệng…

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của Ts. Bs Võ Văn nhân đã được công bố trên các tạp chí có uy tín:
Kỹ thuật ghép hai mảnh xương vỏ mào chậu Trong phục hồi khe hở huyệt răng ở bệnh nhân Khe hở môi và vòm miệng (Tạp chí Y dược lâm sàng 108, số 3, tr.95-99.)

Cấy ghép implant ở bệnh nhân khe hở môi vòm miệng (Tạp chí Y dược lâm sàng 108, số 2, tr.54-58)

Phẫu thuật dời thần kinh ổ răng dưới và cấy ghép implant nha khoa: báo cáo ca lâm sàng(Tạp chí nghiên cứu y học, số 1, tr.89-99.)

Cấy ghép Implant sau nâng xoang hở có ghép xương
(Tạp chí y học Việt Nam, số 1, tr.98-101.)

Nâng xoang hàm, ghép xương và cấy ghép implant
(Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM, tr.41-49)

Ghép xương khối tự thân trên bệnh nhân tiêu xương ổ răng hàm trên
(Tạp chí Y học Việt Nam, tháng 3-Số 2/2013, Tập 404, Trang 87-90)

Giới thiệu hệ thống CAD/CAM nha khoa (hệ thống CEREC 2) và ứng dụng nghiên cứu In Vitro vi kẽ phục hồi xoang loại II
(Tập San của Hội Hình Thái Học Việt Nam, tập 13 - số 2/2013, Tổng hội Y Dược Học Việt Nam xuất bản)

Nha khoa Nhân Tâm

Quay về trang chủ

Hotline 24/7

+84 938967858

Điện thoại

+84 938344970