Cấy ghép implant tạo hình khe hở môi và vòm miệng toàn bộ

Cấy ghép implant tạo hình khe hở môi và vòm miệng toàn bộ

"Nghiên cứu cấy ghép implant ở bệnh nhân đã cấy ghép xương hàm sau phẫu thuật tạo hình khe hở môi và vòm miệng toàn bộ."Tóm tắt những đóng góp mới của luận...

Chi tiết

Loading the next 12…

Quay về trang chủ