Hội nghị Khoa học - Đào tạo liên tục răng hàm mặt lần IV

Phục hồi xương là một thách thức lớn và cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong điều trị implant nha khoa nhằm đảm bảo tính thẫm mỹ và thành công lâu dài.

chon-lua-vat-lieu-va-ky-thuat-phuc-hoi-song-ham-teo-det-4

Ts Bs Võ Văn Nhân nhận bằng khen từ PGS Ts Bs Lê Văn Sơn

Đề tài "Chọn lựa vật liệu và kỹ thuật phục hồi sống hàm teo đét" đã được Ts Bs Võ Văn Nhân báo cáo tại hội nghị khoa học - Đào tạo liên tục răng hàm mặt lần IV diễn ra tại Huế ngày 12 - 13/5/2016.

Một số hình ảnh Ts Bs Võ Văn Nhân tham dự tại  hội nghị Khoa học - Đào tạo liên tục răng hàm mặt lần IV.

chon-lua-vat-lieu-va-ky-thuat-phuc-hoi-song-ham-teo-det

Ts Bs Võ Văn Nhân báo cáo đề tài "Chọn lựa vật liệu và kỹ thuật phục hồi sống hàm teo đét"

chon-lua-vat-lieu-va-ky-thuat-phuc-hoi-song-ham-teo-det-2

chon-lua-vat-lieu-va-ky-thuat-phuc-hoi-song-ham-teo-det-3

PGS Ts Bs Lê Văn Sơn trao tặng bằng khen cho Ts Bs Võ Văn Nhân

Nha khoa Nhân Tâm

Hotline 24/7

+84 938967858

Điện thoại

+84 938344970